Upp till 75 av kvinnorna och upp till 50 procent av männen kan vara symptomfria men ha klamydia ändå.

 Risken att bli steril av klamydia är upp till 40 procent för kvinnor som inte behandlar infektionen.

 Sverige är ett av få länder som tillämpar smittskyddsspårning som metod för att bekämpa klamydia, och cirka 30 procent av fallen hittas på det sättet.

 Totalt 131 fall av syfilis har hittills rapporterats (26 kvinnor och 102 män).

  Syfilis ökade mest under 2007 i åldersgruppen 30-34 år där man gick från 10 till 26 rapporterade fall i Sverige.

 Gonorrésiffrorna sjunker i landet. Under första halvåret i år rapporterades 344 fall av infektionssjukdomen, en minskning med cirka 10 procent. 275 av fallen var män.

 

Källa: Smittskyddsinstitutet