Ams tas över av toppnamn Persson möblerar om - vill ha tung person på posten