Studentkårerna i Sverige härstammar ändå från 1600-talet och var på den tiden nationsföreningar.

  1908 inrättades kårobligatoriet med nationsobligatoriet som förebild.

  Under 40-talet fick studentkårerna allt större inflytande.

  Under 50- och 60-talen tillkom många nya högskolor och fler studentkårer bildades.

  Idag finns det cirka 90 studentkårer i Sverige.

Källa: Jönköpings studentkår