1.

Ett exempel är att hänvisa till Stibor - den ränta bankerna betalar när de lånar pengar sinsemellan. Det imponerar på de flesta banktjänstemän. En attraktiv kund kan till exempel få en rörlig ränta på 0,2 procentenheter över Stibors tremånadersränta.

2.

Har du lån, sparande och lönekonto i samma bank? Då är du attraktiv - även för andra banker. Helkunder får lägre ränta än de som bara flyttar bolånet.

3.

Försäkra dig om att din ränterabatt löper tills vidare och inte är tidsbegränsad.

4.

Hur högt belånat är huset eller lägenheten? Du ska få lägre ränta ju mindre av värdet du behövt låna till.

5.

Ring runt. Spela ut bankernas erbjudanden mot varandra. Chansen är stor att din bank rättar sig efter det bästa bud du får hos någon annan.

6.

Skaffa information. Använd rätt termer. Ju mer påläst du verkar - desto enklare får du rabatt.