Namn: Anders Walther.

Ålder: 43 år.

Bor: Kungsängen.

Gör: Datatekniker, arrangör av Stockholms Hifi-mässa.